Organització d'encapçalaments al Navegador

Podeu moure encapçalaments i textos subordinats amunt i avall en un document mitjançant el Navegador. També podeu augmentar i disminuir els nivells d'esquema per als encapçalaments. Per a usar aquesta funcionalitat, formateu els encapçalaments del document amb un dels estils de paràgraf predefinits «Encapçalament N» (1–10) o, per utilitzar un estil de paràgraf personalitzat per a un encapçalament, trieu Eines ▸ Numeració d'encapçalaments, seleccioneu un número a la llista Nivells i després seleccioneu l'estil al quadre Estil de paràgraf.

tip

Per a moure ràpidament el cursor del text a un encapçalament del document, feu doble clic a un encapçalament a la llista Navegador.


Per a acoblar el Navegador, arrossegueu la barra de títol fins a la vora de l'espai de treball. Per desacoblar el Navegador, feu doble clic al marc mentre manteniu premuda la tecla .

Per a moure un encapçalament cap amunt o cap avall en el document

warning

Assegureu-vos que els encapçalaments en tots els nivells de l'esquema es mostren al Navegador. Per defecte, s'hi mostren tots els nivells. Vegeu a continuació els passos per a canviar els nivells de l'esquema que es mostren.


  1. A la Barra Estàndard, feu clic a la icona NavegadorIcona navegador per obrir el Navegador.

  2. Al Navegador, feu clic a la icona Visualització de navegació de contingut Icona Visualització de navegació de contingut.

  3. Feu una de les accions següents:

  1. Arrossegueu un encapçalament a una nova ubicació de la llista Navegador.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Move Heading Up Icon promote or Move Heading Down icon Icon demote.

note

To move the heading without the subordinate text, hold down while you drag or click the Move Heading Up or Move Heading Down icons.


To Promote or Demote the Outline Level of a Heading

  1. Seleccioneu l'encapçalament a la llista Navegador.

  2. Click the Promote Outline Level Icon Promote Outline Level or Demote Outline Level icon Icon Demote Outline Level.

Use Outline Levels to Change which Headings Are Displayed

Click the Show Up to Outline Level icon Icon Show Up to Outline Level, and then select a number for the maximum outline level. Any heading with an outline level less than or equal to this number will be displayed in Navigator.

Ens cal la vostra ajuda!