Tecles de drecera per al LibreOffice Writer

Podeu utilitzar tecles de drecera per realitzar tasques habituals d'una manera ràpida al LibreOffice. Aquesta secció enumera les tecles de drecera per defecte del LibreOffice Writer.

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines ▸ Personalitza ▸ Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.


També podeu utilitzar les tecles de drecera generals al LibreOffice.

Tecles de funció per al LibreOffice Writer

Tecles de drecera

Efecte

F2

Barra de fórmules

+F2

Insereix camps

F3

Completa el text automàtic

+F3

Edita el text automàtic

Maj+F4

Selecciona el marc següent

Ctrl+Maj+F4

Obre la visualització de la font de dades

F5

Navegador actiu/inactiu

Maj+F5

Mou el cursor a la posició que tenia quan es va desar el document abans de tancar-se.

+Maj+F5

Navegador actiu, va al número de pàgina

F7

Ortografia

+F7

Tesaurus

F8

Mode d'extensió

+F8

Ombreigs dels camps activats/desactivats

Maj+F8

Mode de selecció addicional

Ctrl+Maj+F8

Mode de selecció en bloc

F9

Actualitza els camps

+F9

Mostra els camps

Maj+F9

Calcula la taula

+Maj+F9

Actualitza els camps i les llistes d'entrada

+F10

Caràcters no imprimibles actius/inactius

Mostra o amaga la finestra d'estils

Maj+F11

Crea un estil

+F11

Situa el focus al quadre Aplica l'estil

+Maj+F11

Actualitza l'estil

F12

Activa o desactiva la llista ordenada

+F12

Insereix o edita una taula

Maj+F12

Activa o desactiva la llista no ordenada

+Maj+F12

Desactiva la llista ordenada/sense ordenar


Tecles de drecera per al LibreOffice Writer

Tecles de drecera

Efecte

+A

Ho selecciona tot

+J

Justifica

+D

Subratllat doble

+E

Centrat

+H

Cerca i reemplaça

+Maj+P

Superíndex

+L

Alinea a l'esquerra

+R

Alinea a la dreta

+Maj+B

Subíndex

Refà l'última acció

+0 (zero)

Apply Body Text paragraph style

+1

Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 1

+2

Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 2

+3

Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 3

+4

Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 4

+5

Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 5

+ signe més

Calcula el text seleccionat i copia el resultat en el porta-retalls.

+guionet (-)

Guionets personalitzats; partició de mots definida per l'usuari.

+Maj+signe de menys (-)

Guió no separable (no s'utilitza per a la partició de mots)

+signe de multiplicació * (només en el teclat numèric)

Executa el camp macro

+Maj+Espai

Espais no separables. Els espais no separables no s'utilitzen per a la partició de mots i no s'amplien si el text està justificat.

Maj+Retorn

Salt de línia sense canvi de paràgraf

+Retorn

Salt de pàgina manual

+Maj+Retorn

Salt de columna en textos amb múltiples columnes

+Retorn

Inserció d'un paràgraf nou sense numeració dins una llista. No funciona quan el cursor és al final de la llista.

+Retorn

Insert a new paragraph directly before or after a section or table.

Per a les seccions, el cursor s'ha de col·locar al primer o al darrer caràcter. Per a les taules, el cursor s'ha d'ubicar al primer caràcter de la primera cel·la o a l'últim caràcter de l'última cel·la.

Fletxa esquerra

Mou el cursor cap a l'esquerra

Maj+Fletxa esquerra

Mou el cursor amb la selecció cap a l'esquerra

+Fletxa esquerra

Va al començament de la paraula

+Maj+Fletxa esquerra

Selecció cap a l'esquerra paraula per paraula

Fletxa dreta

Mou el cursor cap a la dreta

Maj+Fletxa dreta

Mou el cursor amb la selecció cap a la dreta

+Flexta dreta

Va al començament de la paraula següent

+Maj+Fletxa dreta

Selecció cap a la dreta paraula per paraula

Fletxa amunt

Mou el cursor una línia cap amunt

Maj+Fletxa amunt

Selecció de línies en direcció ascendent

Ctrl+Fletxa amunt

Mou el cursor a l'inici del paràgraf. En tornar a prémer es mou el cursor a l'inici del paràgraf anterior

Maj+Fletxa amunt

Selecciona fins al principi del paràgraf. La següent vegada que premeu la tecla estendrà la selecció fins al principi del paràgraf anterior.

Fletxa avall

Mou el cursor una línia avall

Maj+Fletxa avall

Selecció de línies en direcció descendent

+Fletxa avall

Mou el cursor al principi del paràgraf següent.

Maj+Fletxa avall

Selecciona fins a la fi del paràgraf. La següent vegada que premeu una tecla estendrà la selecció fins a la fi del paràgraf

Va al començament de la línia

+Maj

Va i selecciona fins al començament d'una línia

Va al final de la línia

+Maj

Va i selecciona fins al final de la línia

Va al començament del document

+Maj

Va i selecciona el text des del començament del document

Va al final del document

+Maj

Va i selecciona el text fins al final del document

+Re Pàg

Canvia el cursor entre el text i la capçalera

+Av Pàg

Canvia el cursor entre el text i el peu

Insereix

Mode d'inserció actiu/inactiu

Re Pàg

Pàgina de pantalla cap amunt

Maj+Re Pàg

Mou la pàgina de pantalla cap amunt amb la selecció

Av Pàg

Mou avall la pàgina de pantalla

Maj+Av Pàg

Mou avall la pàgina de pantalla amb la selecció

Suprimeix el text fins al final de la paraula

+Retrocés

Suprimeix el text fins al començament de la paraula

En una llista: suprimeix un paràgraf buit davant del paràgraf actual

+Maj

Suprimeix el text fins al final de la frase

+Maj+Retrocés

Suprimeix el text fins al principi de la frase

+Tab

Suggeriment següent amb la Compleció automàtica de paraules

+Maj+Tab

Utilitzeu el suggeriment anterior amb la Compleció automàtica de paraules.

+Maj+V

Enganxa el contingut del porta-retalls com a text sense format.

+ doble clic o + Maj + F10

Utilitzeu aquesta combinació per a acoblar o desacoblar el Navegador, la finestra Estils o altres finestres.


Shortcut Keys for Paragraphs, List Paragraphs, Outline Levels and List Levels

Tecles de drecera

Efecte

+fletxa amunt

Mou el paràgraf actiu o els paràgrafs seleccionats un paràgraf amunt.

+fletxa avall

Mou el paràgraf actiu o els paràgrafs seleccionats un paràgraf cap avall.

Tab

Amb el cursor situat davant d'un paràgraf amb l'estil de paràgraf «Encapçalament X» (X = 1–9), el nivell de l'esquema disminueix un nivell. Per als paràgrafs de llista, el nivell de la llista disminueix un nivell.

Maj+Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 2–10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Increases the alignment for all headings. For list paragraphs, increases the alignment for all paragraphs in the same list.

+Maj+Tab

Amb el cursor situat a qualsevol lloc d'un encapçalament o d'un paràgraf de llista: disminueix l'alineació de tots els encapçalaments. Per als paràgrafs de llista, disminueix l'alineació de tots els paràgrafs de la mateixa llista.


note

Per a inserir un tabulador a l'inici d'un encapçalament o d'un paràgraf de llista, useu l'opció Numeració seguida de a la pestanya Posició de Numeració d'encapçalaments o al diàleg Pics i numeració. Altrament, es pot copiar un tabulador i després enganxar-lo a l'inici.


Tecles de drecera per a les taules al LibreOffice Writer

Tecles de drecera

Efecte

+A

Si la cel·la activa és buida: selecciona tota la taula. Si no és així: selecciona el contingut de la cel·la activa. Si es torna a prémer selecciona tota la taula.

+Inici

Si la cel·la activa és buida: va al començament de la taula. Si no és així: amb la primera premuda va al començament de la cel·la activa, amb la segona premuda va al començament de la taula actual, amb la tercera premuda va al començament del document.

+Final

Si la cel·la activa és buida: va al final de la taula. Si no és així: amb la primera premuda va al final de la cel·la activa, amb la segona premuda va al final de la taula actual, amb la tercera premuda va al final del document.

+Tab

Insereix una tabulació (només en taules). Segons el gestor de finestres que utilitzeu, podeu fer servir +Tab de manera alternativa.

+tecles de cursor

Augmenta/disminueix la mida de la columna/fila a la vora dreta/inferior de la cel·la.

+Maj+tecles de cursor

Augmenta/disminueix la mida de la columna/fila a la vora esquerra/superior de la cel·la.

+tecles de cursor

Igual que amb l', però només es modifica la cel·la activa.

+Maj+tecles de cursor

Igual que amb l', però només es modifica la cel·la activa.

+Maj+T

Suprimeix la protecció de cel·les de totes les taules seleccionades. Si no hi ha cap taula seleccionada, la protecció de cel·les se suprimirà de totes les taules del document.

Maj++Supr

Si no hi ha cap cel·la seleccionada, se suprimeix el text del cursor fins al final de la frase actual. Si el cursor es troba al final d'una cel·la i no hi ha cap cel·la seleccionada, se suprimiran els continguts de la cel·la següent.

Si no hi ha cap cel·la seleccionada i el cursor es troba al final de la taula, el paràgraf que segueix a la taula se suprimirà tret que sigui el darrer paràgraf del document.

Si se seleccionen una o diverses cel·les, s'eliminaran totes les files que continguin la selecció. Si se seleccionen totes o algunes de les files, s'eliminarà tota la taula.


Tecles de drecera per moure i redimensionar els marcs, els gràfics i els objectes

Tecles de drecera

Efecte

Esc

El cursor és dins un marc i no hi ha text seleccionat: la tecla Esc selecciona el marc.

El marc és seleccionat: la tecla Esc treu el cursor del marc.

F2 o Retorn o qualsevol altra tecla que produeixi un caràcter en la pantalla

Si hi ha un marc seleccionat: posa el cursor al final de text del marc. Si premeu qualsevol tecla que generi un caràcter en la pantalla, i el document és en mode edició, el caràcter s'afegeix al text.

+tecles de cursor

Mou l'objecte.

+tecles de cursor

Redimensiona movent el marge inferior dret.

+Maj+tecles de cursor

Redimensiona movent el marge superior esquerre.

+Tab

Selecciona l'àncora d'un objecte (en el mode Edita els punts).


Ens cal la vostra ajuda!