Insereix

Feu clic a la fletxa que apareix al costat de la icona per obrir una barra d'eines amb diverses funcions per inserir gràfics, taules, documents i caràcters especials.

Icona

Insereix

Podeu seleccionar les funcions següents:

Insereix el marc d'una sola columna manualment

Dibuixa un marc on heu arrossegat el document. Feu clic a la fletxa al costat de la icona per seleccionar el nombre de columnes del marc.

Icona

Insereix un marc manualment

Des d'un fitxer

Inserts an image into the current document .

Icona

Imatge

Insereix una taula

Insereix una taula en el document. També podeu fer clic a la fletxa, arrossegar per a seleccionar el nombre de files i de columnes que voleu incloure a la taula i, a continuació, fer clic a l'última cel·la.

Icona

Taula

Insereix un document

Insereix el contingut d'un altre document en el document actual en la posició del cursor.

Icona

Fitxer

Insereix un caràcter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icona

Caràcter especial

Insereix una secció

Insereix una secció de text a la posició del cursor en el document. També podeu seleccionar un bloc de text i, a continuació, triar aquesta ordre per a crear una secció. Podeu utilitzar les seccions per a inserir blocs de text d'altres documents, per a aplicar disposicions de columna personalitzades o per a protegir o amagar blocs de text si es compleix la condició.

Icona

Secció

Insereix una adreça d'interès

Insereix un marcador a la posició del cursor. Més endavant podeu utilitzar el Navegador per saltar ràpidament a la ubicació marcada. En un document HTML, els marcadors es converteixen en àncores des de les quals podeu anar a un enllaç.

Icona

Adreça d'interès

Ens cal la vostra ajuda!