Cursor directe activat/desactivat

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

You can specify the behavior of the direct cursor by choosing - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Edit - Direct Cursor Mode

From the tabbed interface:

Choose Home - Home menu - Direct Cursor Mode.

Des de les barres d'eines:

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Toggle Direct Cursor Mode


El cursor directe permet fer clic a qualsevol àrea buida d'una pàgina per col·locar-hi text, imatges, taules, marcs i altres objectes.

Si situeu el cursor directe aproximadament al centre, entre els marges dret i esquerre d'una pàgina o d'una cel·la d'una taula, el text que inseriu se centrarà. De la mateixa manera, el text s'alinearà a la dreta quan el cursor directe se situï al marge dret.

warning

L'eina de correcció automàtica suprimeix automàticament els paràgrafs buits, les tabulacions i els espais que s'han inserit amb el cursor directe. Si voleu utilitzar el cursor directe, desactiveu l'eina de correcció automàtica.


El cursor directe configura els tabuladors perquè situïn el cursor. Si més tard canvieu els tabuladors, també pot canviar la posició del text a la pàgina.

Ens cal la vostra ajuda!