Autor

Insereix com a camp el nom de la persona que va crear el document. El camp correspon a l'entrada feta a LibreOffice ▸ Dades de l'usuari.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix - Camp - Autor


Ens cal la vostra ajuda!