Número de pàgina

Insereix el número de pàgina actual com a camp a la posició del cursor. Per defecte, s'hi utilitza l'estil de caràcter Número de pàgina.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Número de pàgina


Si voleu definir un format diferent o modificar el número de pàgina, inseriu un camp des del menú Insereix ▸ Camp ▸ Més camps i configureu els paràmetres que voleu amb el diàleg Camps. També podeu editar un camp inserit amb l'ordre Números de pàgina amb l'opció Edita ▸ Camps. Per canviar els números de pàgina, llegiu la guia Números de pàgina.

Ens cal la vostra ajuda!