Data

Insereix la data actual com a camp. S'utilitza el format de data per defecte, i la data no s'actualitza automàticament.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Data


Si voleu definir un format de data diferent o que la data s'actualitzi automàticament, seleccioneu Insereix ▸ Camp ▸ Més camps per a inserir una ordre de camps i definir els paràmetres que desitgeu al diàleg Camps. El format d'un camp de data existent es pot modificar en qualsevol moment si trieuEdita ▸ Camps.

Ens cal la vostra ajuda!