Multiple Pages Preview

Defineix el nombre de pàgines que es mostren a la pantalla. Feu clic a la fletxa que apareix al costat de la icona per a obrir una graella i seleccionar el nombre de pàgines que s'han de mostrar com a files i columnes a la previsualització.

Icon Multiple Pages Preview

Previsualització de diverses pàgines

After clicking the Multiple Pages Preview icon, move the mouse over the desired number of rows and columns.

Més opcions

You can also choose settings by clicking More Options to open a new dialog, then use the two spin buttons to set the number of pages to be displayed.

Files

Defineix el nombre de files de les pàgines.

Columnes

Defineix el nombre de pàgines que es mostren en columnes.

Ens cal la vostra ajuda!