Visualització combinada

Mostra informació actual sobre el document actiu.

Quan el cursor es troba en una secció amb nom, apareix el nom de la secció. Quan es troba en una taula, apareix el nom de la cel·la de la taula. Quan editeu marcs o objectes de dibuix es mostra la mida de l'objecte.

Quan el cursor és dins del text, podeu fer doble clic a aquest camp per a obrir el diàleg Camps. En aquest diàleg podeu definir un camp perquè s'insereixi a la posició actual del cursor en el document. Quan el cursor es troba en una taula, si feu doble clic en aquest camp cridareu el diàleg Format de la taula. En funció de l'objecte seleccionat, podeu cridar un diàleg per a editar una secció, un objecte gràfic, un marc flotant, un objecte OLE, la numeració directa o la posició i la mida d'un objecte de dibuix.

Ens cal la vostra ajuda!