Insereix una entrada no numerada

Insereix un paràgraf sense numeració. La numeració que ja existeix no en resultarà afectada.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Format - Lists - Insert Unnumbered Entry.

Des de la interfície en pestanyes:

On the Home menu of the Home tab, choose Insert Unnumbered Entry.

Des de les barres d'eines:

Icon Insert Unnumbered Entry

Insereix una entrada no numerada


Ens cal la vostra ajuda!