Cap llista

Elimina la numeració o els pics i el sagnat de la llista en el paràgraf actual o els paràgrafs seleccionats.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Format - Lists - No List.

Des del menú contextual:

Choose Lists - No List.

Des de les barres d'eines:

Icona Cap llista

Cap llista

Amb el teclat:

+ Shift + F12

Des de la barra lateral:

On the Paragraph deck of the Properties panel, click on No List.


tip

To preserve indenting, but remove bullet or number, place cursor at the beginning of the paragraph and press Backspace.


Ens cal la vostra ajuda!