Enllaç

Enllaça el marc seleccionat amb el marc següent. El text flueix automàticament d'un marc a l'altre.

Icona Enllaça els marcs

Enllaça els marcs

Inserció, edició i enllaçament de marcs

Ens cal la vostra ajuda!