Toggle Ordered List

Afegeix o suprimeix la numeració dels paràgrafs seleccionats. Per a definir el format de la numeració, trieu Format ▸ Pics i numeració. Per a veure la barra de Pics i numeració, trieu Visualitza ▸ Barres d'eines ▸ Pics i numeració.

note

Algunes opcions de pics i numeració no estan disponibles quan es treballa amb Disposició web.


Toggle Ordered List Icon

Toggle Ordered List

Ens cal la vostra ajuda!