Imprimeix el document combinat

Imprimeix la sortida de la combinació de correu per a alguns o tots els destinataris.

Opcions de la impressora

Impressora

Seleccioneu la impressora.

Propietats

Canvia les propietats de la impressora.

Imprimeix els registres

Imprimeix tots els documents

Imprimeix els documents per a tots els destinataris.

From

Selects a range of records starting at the record number in the From box and ending at the record number in the To box.

From

Introduïu el número del primer registre que voleu incloure en la combinació de correu.

To

Introduïu el número de l'últim registre que voleu incloure en la combinació de correu.

Imprimeix els documents

Imprimeix els documents de la combinació de correu.

Ens cal la vostra ajuda!