Llista d'adreces nova

Introduïu adreces noves o editeu les existents per als documents de la combinació de correu. Quan feu clic a D'acord, un diàleg us demanarà en quina ubicació voleu desar la llista d'adreces.

Informació de l'adreça

Introduïu o editeu el contingut del camp per a cada destinatari de la combinació de correu.

Mostra el número de l'entrada

Feu clic als botons per a navegar a través dels registres o introduïu un número de registre per a mostrar-lo.

Nou

Afegeix un registre en blanc nou a la llista d'adreces.

Suprimeix

Suprimeix els registres seleccionats.

Cerca

Obre el diàleg Cerca una entrada. Podeu deixar el diàleg obert mentre editeu les entrades.

Personalitza

Obre el diàleg Personalitza la llista d'adreces on podeu reorganitzar, canviar el nom, afegir i suprimir camps.

Ens cal la vostra ajuda!