Envia el document combinat com a correu electrònic

Envia la sortida de la combinació de correu com a missatges electrònics a alguns o tots els destinataris.

Opcions del correu electrònic

To

Seleccioneu el camp de la base de dades que conté l'adreça electrònica del destinatari.

Còpia a

Opens the Copy To dialog where you can specify one or more CC or BCC addresses.

Assumpte

Introduïu la línia d'assumpte per als missatges de correu electrònic.

Envia com a

Seleccioneu el format de correu per als missatges de correu electrònic.

Icona de nota

Els formats de text pla i HTML s'envien en el cos del missatge, i els formats *.odt, *.doc, i *.pdf s'envien com a adjuncions.


Propietats

Obre el diàleg Missatge de correu electrònic on podeu introduir el missatge de correu electrònic per als fitxers de la combinació de correu que s'envien com a adjuncions.

Nom de l'adjunció

Mostra el nom de l'adjunció.

Envia els registres

Envia tots els documents

Select to send e-mails to all recipients.

From

Selects a range of records starting at the record number in the From box and ending at the record number in the To box.

From

Enter the number of the first record to include in the mail merge.

To

Introduïu el número de l'últim registre que voleu incloure en la combinació de correu.

Envia els documents

Feu clic per a iniciar l'enviament dels correus electrònics.

Ens cal la vostra ajuda!