Envia el document combinat com a correu

Envia la sortida de la combinació de correu com a missatges de correu electrònic a tots o alguns destinataris.

Email options

To

Seleccioneu el camp de base de dades que conté l'adreça de correu electrònic del destinatari.

Còpia a

Opens the Copy To dialog where you can specify one or more CC or BCC addresses.

Assumpte

Introduïu la línia d'assumpte per als missatges de correu electrònic.

Envia com a

Seleccioneu el format de correu per als missatges de correu electrònic.

Icona de nota

Els formats de text pla i HTML s'envien en el cos del missatge, i els formats *.odt, *.doc, i *.pdf s'envien com a adjuncions.


Propietats

Opens the Email Message dialog where you can enter the email message for the mail merge files that are sent as attachments.

Nom de l'adjunció

Mostra el nom de l'adjunció.

Envia els registres

Envia tots els documents

Seleccioneu aquesta opció per a enviar correus electrònics a tots els destinataris.

From

Selects a range of records starting at the record number in the From box and ending at the record number in the To box.

From

Enter the number of the first record to include in the mail merge.

To

Introduïu el número de l'últim registre que voleu incloure en la combinació de correu.

Envia els documents

Feu clic en aquesta opció per a començar a enviar correus electrònics.

Ens cal la vostra ajuda!