Auxiliar de combinació de correu - Adreces

Especifiqueu els destinataris del document de combinació de correu, així com la disposició del bloc d'adreça.

Icona de nota

L'auxiliar de combinació de correu s'obre en aquesta pàgina si heu iniciat l'auxiliar en un document de text que ja conté camps d'una base de dades d'adreces. Si l'auxiliar s'obre directament en aquesta pàgina, el botó Selecciona una llista d'adreces s'anomena Selecciona una llista d'adreces diferent.


Icona de nota

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for email messages.


Select Address List

Obre el diàleg Selecciona una llista d'adreces, on podeu triar una font de dades per a les adreces, afegir-ne de noves o escriure una llista d'adreces nova.

Icona d'avís

Quan editeu alguns registres en una font de dades d'un full de càlcul del Calc que actualment s'està utilitzant per combinar correu, aquests canvis no es podran veure a la combinació de correu.


Aquest document ha de contenir un bloc d'adreça

Afegeix un bloc d'adreça en el document de combinació de correu.

Seleccioneu la disposició del bloc d'adreça que voleu utilitzar.

Icona d'avís

If you select This document shall contain an address block, the third and fourth substeps become enabled on this page. Then you have to match the address block elements and the field names used in the mail.


Suprimeix les línies que només contenen camps buits

Activeu aquesta opció per evitar que l'adreça contingui línies buides.

Més

Obre el diàleg Selecciona un bloc d'adreça.

Fes coincidir els camps

Obre el diàleg Fes coincidir els camps.

Icona d'avís

Unless all address elements are matched with a column header, you cannot finish the Mail Merge wizard with the Finish button or continue to the fourth step of the wizard.


(Botons de navegació)

Utilitzeu els botons de navegació per a previsualitzar la informació dels registres de dades anteriors o següents.

Pas següent: Auxiliar de combinació de correu ▸ Crea una salutació

Alternativament, podeu fer clic al botó Finalitza i utilitzar la barra Combinació de correu per a finalitzar el procés de combinació.

Informació general sobre l'auxiliar de combinació de correu

Ens cal la vostra ajuda!