Reference

A submenu that offers possibilities to edit footnotes, endnotes, index entries, and bibliography entries.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita - Referència.


Nota al peu o nota final

Edita l'àncora de la nota al peu o de la nota final seleccionada. Feu clic davant o darrere de la nota al peu o de la nota final i, a continuació, trieu aquesta ordre.

Entrada d'índex

Edita l'entrada d'índex seleccionada. Feu clic davant o en la mateixa entrada d'índex i, a continuació, trieu aquesta ordre.

Bibliography Entry

Edita l'entrada bibliogràfica seleccionada.

Ens cal la vostra ajuda!