Formatació de la pàgina

Actualitza els formats de pàgina en el document i torna a calcular el nombre total de pàgines que es visualitza en la Barra d'estat.

Per a accedir a aquesta ordre...

TrieuEines ▸ Actualitza ▸ Formatació de la pàgina


En els documents llargs, l'actualització de la formatació de la pàgina pot tardar una mica.

Ens cal la vostra ajuda!