Sort

Ordena els paràgrafs o les files de la taula seleccionats de forma alfabètica o numèrica. Podeu definir fins a tres claus d'ordenació, i també combinar claus d'ordenació numèriques i alfanumèriques.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Table - Sort.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Table - Sort.

On the Table menu of the Table tab, choose Sort.

Des de les barres d'eines:

Icon Sort

Sort


Criteris d'ordenació

Claus de la 1 a la 3

Especifica els criteris d'ordenació addicionals. També podeu combinar claus d'ordenació.

Columna de la 1 a la 3

Introduïu el número de la columna de la taula que voleu utilitzar com a base de l'ordenació.

Tipus de clau de la 1 a la 3

Seleccioneu el mètode d'ordenació que vulgueu usar.

Ordre

Ascendent

Ordena en orde ascendent, (per exemple, 1, 2, 3 o a, b, c).

Descendent

Ordena en orde descendent (per exemple, 9, 8, 7 o z, y, x).

Direcció

Columnes

Ordena les columnes de la taula seguint les opcions d'ordenació actuals.

Files

Ordena les files de la taula o dels paràgrafs seleccionats segons les opcions d'ordenació actuals.

Separador

Els paràgrafs estan separats per marques de paràgraf no imprimibles. També podeu especificar que els tabuladors o els caràcters actuïn com a separadors quan ordeneu paràgrafs.

Tabuladors

Si els paràgrafs seleccionats corresponen a una llista separada per tabuladors, seleccioneu aquesta opció.

Caràcter

Introduïu el caràcter que voleu utilitzar com a separador a l'àrea seleccionada. Si utilitzeu el separador, el LibreOffice pot determinar la posició de la tecla d'ordenació en el paràgraf seleccionat.

Selecciona

Obre el diàleg Caràcters especials, on podeu seleccionar el caràcter que voleu utilitzar com a separador.

Llengua

Seleccioneu la llengua que defineix les regles d'ordenació. Els caràcters especials s'ordenen de manera diferent segons la llengua.

Distingeix entre majúscules i minúscules

Distingeix entre majúscules i minúscules quan ordeneu una taula. Per a les llengües asiàtiques s'aplica una gestió especial.

note

Per les llengües asiàtiques, seleccioneu Distingeix entre majúscules i minúscules per a aplicar una comparació multinivell. En la comparació multinivell, les formes primitives de les entrades es comparen primer amb les majúscules de les formes i s'ignoren els diacrítics. Si les formes són iguals, es comparen els diacrítics de les formes. Si les formes segueixen sent iguals, es comparen les diferències de les majúscules, les amplades de caràcters i el kana japonès.


Ens cal la vostra ajuda!