Converteix el text en una taula

Converteix el text seleccionat en una taula, o la taula seleccionada en text.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Taula ▸ Converteix ▸ Text a taula


Les opcions disponibles en aquest diàleg depenen del tipus de conversió.

Separa el text a

Un separador, com ara un tabulador, marca els límits de la columna en el text seleccionat. Cada paràgraf de la selecció es converteix en una fila en la taula. De manera semblant, quan convertiu una taula a text, els marcadors de columna canvien al caràcter que hàgiu especificat, i cada fila es transforma en un paràgraf independent.

Tabuladors

Converteix el text a una taula utilitzant els tabuladors com a marcadors de columna.

Punts i comes

Converteix el text a una taula utilitzant els punt i coma (;) com a marcadors de columna.

Paràgraf

Converteix el text a una taula utilitzant els paràgrafs com a marcadors de columna.

Altres:

Converteix el text a una taula utilitzant el caràcter que escriviu a la caixa com a marcador de columna.

Quadre de text

Escriviu el caràcter que voleu utilitzar com a marcador de columna.

Amplada igual per a totes les columnes

Crea columnes de la mateixa amplada, independentment de la posició del marcador de columna.

Formatació automàtica

Obre el diàleg Formatació automàtica, on podeu seleccionar una disposició predefinida per a la taula.

Opcions

Encapçalament

Formata la primera fila de la taula nova com a encapçalament.

Repeteix l'encapçalament

Repeteix l'encapçalament de la taula a totes les pàgines que ocupa la taula.

Les primeres ... files

Repeteix les primeres n files com a capçalera.

No divideixis la taula

No divideix la taula entre pàgines.

Vora

Afegeix una vora a la taula i a les cel·les de la taula.

Ens cal la vostra ajuda!