Endnote Settings

Especifica la formatació per a les notes finals. El tipus de numeració de les notes finals i els estils que s'aplicaran són les opcions disponibles.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Eines ▸ Notes al peu/finals ▸ Notes finals


Numeració automàtica

Numeració

Select the numbering scheme that you want to use.

Selecció

Descripció

1, 2, 3

Xifres aràbigues

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Xifres romanes (majúscules)

i, ii, iii

Xifres romanes (minúscules)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Inicia a

Introduïu el número de la primera nota final del document. Us serà útil si voleu que la numeració de la nota final abasti més d'un document.

Abans

Introduïu el text que voleu visualitzar davant del número de la nota final en el text de la nota. Per exemple, escriviu «re: » per a visualitzar «re: 1».

Després

Introduïu el text que voleu visualitzar després del número de la nota al peu en el text de la nota. Per exemple, escriviu «)» per a visualitzar «1)».

Estils

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Paràgraf

Selecciona l'estil de paràgraf per al text de la nota final. Només es poden seleccionar estils especials.

Pàgina

Seleccioneu l'estil de pàgina que voleu utilitzar per a les notes finals.

Àrea de text

Seleccioneu l'estil de caràcter que voleu utilitzar per a les àncores de nota final a l'àrea de text del document.

Àrea de la nota final

Seleccioneu l'estil de caràcter que voleu utilitzar per als números de nota final a l'àrea de nota final.

Ens cal la vostra ajuda!