Footnote Settings

Especifica la formatació per a les notes al peu.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Eines ▸ Notes al peu/finals ▸ Notes al peu


note

To set additional option for footnotes, choose Format - Page Style, and then click the Footnote tab.


Numeració automàtica

Numeració

Select the numbering scheme that you want to use.

Selecció

Descripció

1, 2, 3

Xifres aràbigues

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Xifres romanes (majúscules)

i, ii, iii

Xifres romanes (minúscules)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Recompte

Seleccioneu l'opció de numeració per a les notes al peu.

Opció

Significat

Per pàgina

Reinicia la numeració de les notes al peu a la part superior de cada pàgina. Aquesta opció només està disponible si la casella de selecció Fi de la pàgina està activada a l'àrea Posició.

Per capítol

Reinicia la numeració de les notes al peu al començament de cada capítol.

Per document

Numera les notes al peu del document de manera seqüencial.


Abans

Introduïu el text que voleu visualitzar davant del número de la nota al peu en el text de la nota. Per exemple, escriviu «A » per a visualitzar «A 1».

Després

Introduïu el text que voleu visualitzar després del número de la nota al peu en el text de la nota. Per exemple, escriviu «)» per a visualitzar «1)».

tip

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Inicia a

Introduïu el número de la primera nota al peu del document. Aquesta opció només està disponible si heu seleccionat «Per document» en el quadre Recompte.

Posició

Fi de la pàgina

Mostra les notes al peu a la part inferior de la pàgina.

Fi del document

Mostra les notes al peu al final del document, com les notes al final.

Estils

To ensure a uniform appearance for the footnotes in your document, assign a paragraph style to the footnote text, and assign character styles to the footnote anchor number and the number in the footnote area.

Paràgraf

Selecciona l'estil de paràgraf per al text de la nota al peu. Només es poden seleccionar estils especials.

Pàgina

Seleccioneu l'estil de pàgina que voleu utilitzar per a les notes al peu.

Icona de nota

Aquesta opció només està disponible si la casella de selecció Fi del document està seleccionada a l'àrea Posició.


Àrea de text

Seleccioneu l'estil de caràcter que voleu utilitzar per a les àncores de notes al peu a l'àrea de text del document.

Àrea de la nota al peu

Seleccioneu l'estil de caràcter que voleu utilitzar per als números de l'àrea de notes al peu.

Avís de continuació

Al final de la nota al peu

Introduïu el text que voleu visualitzar quan les notes al peu continuïn a la pàgina següent, per exemple, "Continua a la pàgina ". El LibreOffice Writer insereix automàticament el número de la pàgina següent.

A l'inici de la pàgina següent

Introduïu el text que voleu visualitzar en la pàgina on continuen les notes al peu, per exemple, "Ve de la pàgina ". El LibreOffice Writer insereix automàticament el número de la pàgina anterior.

Ens cal la vostra ajuda!