Numeració

Especifica el format numèric i la jerarquia per a la numeració de capítols en el document actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Eines ▸ Numeració de capítols ▸ Numeració


Nivell

Feu clic en el nivell d'esquema que voleu modificar i, a continuació, especifiqueu les opcions de numeració per al nivell. Per a aplicar les opcions de numeració a tots els nivells, excepte a l'estil de paràgraf, feu clic a «1-10».

Numeració

Especifiqueu la formatació per al nivell d'esquema seleccionat.

Estil de paràgraf

Seleccioneu l'estil de paràgraf que voleu assignar al nivell d'esquema seleccionat. Si feu clic a «Cap», el nivell d'esquema seleccionat no es defineix.

Número

Seleccioneu l'estil de numeració que voleu aplicar al nivell d'esquema seleccionat.

Selecció

Descripció

A, B, C...

Majúscules

a, b, c...

Minúscules

I, II, III...

Xifres romanes (majúscules)

i, ii, iii...

Xifres romanes (minúscules)

1, 2, 3...

Xifres aràbigues

A,... AA,... AAA,...

En la numeració alfabètica amb lletres majúscules idèntiques, el nombre de lletres indica el nivell del capítol. Per exemple, el segon nombre del nivell tres és "BBB".

a,... aa,... aaa,...

En la numeració alfabètica amb lletres minúscules idèntiques, el nombre de lletres indica el nivell del capítol. Per exemple, el tercer nombre del nivell dos és "cd".

Cap

Cap símbol de numeració. Només apareix el caràcter o el símbol definit en els camps Separador al començament de la línia numerada.


Estil de caràcter

Seleccioneu el format del caràcter de numeració.

Mostra els subnivells

Seleccioneu el nombre de nivells d'esquema que cal incloure en la numeració del capítol. Per exemple, seleccioneu «3» per a visualitzar tres nivells de la numeració del capítol: 1.1.1

Separador davant

Introduïu el text que voleu que es mostri davant del número del capítol. Per exemple, escriviu «Capítol » per a visualitzar «Capítol 1».

Separador darrere

Introduïu el text que voleu visualitzar després del número del capítol. Per exemple, escriviu un punt (.) per a visualitzar «1.»

Inicia a

Introduïu el nombre en què voleu reiniciar la numeració de capítols.

Ens cal la vostra ajuda!