Numeració de capítols

Especifica el format numèric i la jerarquia de la numeració de capítols en el document actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Numeració de capítols


La numeració de capítols està lligada amb els estils de paràgraf. Per defecte, els estils de paràgraf d'«Encapçalament» (de l'1 al 10) estan assignats als nombres de nivell de capítol i d'esquema corresponents. Si ho voleu, podeu assignar estils de paràgraf diferents al nivell de nombre d'esquema.

Icona de consell

Si voleu numerar encapçalaments, utilitzeu l'ordre de menú Eines ▸ Numeració de capítols per a assignar una numeració a un estil de paràgraf. No utilitzeu la icona Numeració de la barra d'eines Formatació.


Icona de nota

Per a realçar la visualització en pantalla dels nombres dels capítols i de l'esquema, trieu Visualitza ▸ Ombreigs dels camps.


Numeració

Especifica el format numèric i la jerarquia per a la numeració de capítols en el document actual.

Posició

Permet definir les opcions de sagnat, espaiat i alineació per a la llista numerada o amb pics.

Carrega/desa

Desa o carrega un format de numeració de capítols. Quan el deseu, el format de numeració de capítols serà disponible per a tots els documents de text.

Icona de nota

El botó Carrega/desa només està disponible per a la numeració de capítols. Per als estils de la llista de numeració o amb pics, modifiqueu els estils de numeració dels paràgrafs.


Sense títol 1 - 9

Seleccioneu l'estil de numeració predefinit que voleu assignar al nivell d'esquema seleccionat.

Anomena i desa

Obre un diàleg on podeu desar els paràmetres actuals per al nivell d'esquema seleccionat. A continuació, podreu carregar aquests paràmetres des d'un altre document.

Anomena i desa

Feu clic en un estil de numeració de la llista i, a continuació, introduïu un nom per a l'estil. Els nombres corresponen al nivell d'esquema a què estan assignats els estils.

Ens cal la vostra ajuda!