Recompte de paraules

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Eines ▸ Recompte de paraules

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Review - Word Count.

On the Review menu of the Review tab, choose Word Count.

Des de les barres d'eines:

Icon Word Count

Word Count

Des de la barra d'estat:

Click on the Word and Character Count area.


Com fa el recompte de paraules el LibreOffice?

En general, es considera qualsevol cadena de caràcters entre dos espais com una paraula. Els guions, les tabulacions, els salts de línia i els salts de paràgraf també són límits de paraula.

Les paraules amb barres o amb guionets sempre visibles, com ara «pit-roig», «pèl-blanc» o «importació/exportació», compten cadascuna com una sola paraula.

Les paraules poden ser una combinació de lletres, nombres i caràcters especials. Per tant, el text següent compta com quatre paraules: abc123 1,23 "$" http://www.exemple.com.

Per afegir un caràcter personalitzat com a límit de paraula, trieu - LibreOffice Writer ▸ General i afegiu el caràcter al camp Separadors addicionals.

Ens cal la vostra ajuda!