Partició de mots

Insereix guionets en les paraules que són massa llargues per cabre al final d'una línia. El LibreOffice cerca el document i suggereix una partició de mots que podeu acceptar o rebutjar. Si hi ha text seleccionat, el diàleg Partició de mots s'aplica només al text seleccionat. Si no hi ha text seleccionat, el diàleg Partició de mots s'aplica a tot el document.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Llengua ▸ Partició de mots


Partició de mots

Per partir manualment els paràgrafs actuals o els seleccionats, trieu Format - Paràgraf i, a continuació, feu clic a la pestanya Flux de text. També podeu aplicar la partició automàtica a un estil de paràgraf. Al text en què s'ha habilitat la partició de mots automàtica, el diàleg Partició de mots no trobarà cap paraula per partir.

Quan el LibreOffice troba una paraula que s'ha de partir, trieu una de les opcions següents:

Icona de consell

Per excloure paràgrafs de la partició automàtica de mots, seleccioneu els paràgrafs, trieu Format - Paràgraf, feu clic a la pestanya Flux del text i, a continuació, desactiveu la casella de selecció Automàtica a l'àrea Partició de mots.


Icona de nota

Per a desactivar el diàleg Partició de mots i aplicar sempre la partició de mots automàtica, trieu Paràmetres de la llengua ▸ Ajudes a l'escriptura i activeu la casella de selecció Parteix els mots sense consultar.


Per introduir manualment un guionet directament al document, feu clic a la paraula on voleu afegir el guionet i, a continuació, premeu +signe menys (-).

To insert a non-breaking (protected) hyphen directly in the document, click in the word that you want to hyphenate, and then press Shift++Minus sign(-).

To hide soft hyphens, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then clear the Custom hyphens check box.

Paraula

Paraula

Mostra els suggeriments de partició per al mot seleccionat.

Fletxa dreta / esquerra

Definiu la posició del guionet. Aquesta opció només es troba disponible si es mostra més d'un suggeriment de partició de mot.

Següent

Ignora el suggeriment de partició de mot i cerca el mot següent a partir.

Parteix els mots

Insereix el guionet en la posició indicada.

Suprimeix

Suprimeix el punt de partició de mot de la paraula mostrada.

Partició de mots

Ens cal la vostra ajuda!