Load Styles

Imports formatting styles from another document or template into the current document.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Styles - Load Styles from Template

In the Styles window, do a long click on the Styles action icon on the top right. Choose Load Styles from Template from the submenu.

Maneres diferents d'obrir la finestra Estils:

  • Press

  • Trieu Visualitza ▸ Estils

  • Trieu Estils ▸ Gestiona els estils


Categories

Enumera les categories de plantilla disponibles. Feu clic en una categoria per a visualitzar el contingut a la llista Plantilles.

Plantilles

Llista les plantilles disponibles per a la categoria seleccionada.

Paragraph and Character

Carrega els estils de paràgraf i de caràcter del document seleccionat en el document actual.

Marc

Carrega els estils de marc del document seleccionat en el document actual.

Pàgina

Carrega els estils de pàgina del document seleccionat en el document actual.

List

Carrega els estils de numeració del document seleccionat al document actual.

Sobreescriu

Replaces styles in the current document that have the same name as the styles you are loading. No warning message is given.

note

Only applied styles and modified styles are loaded from a document or template. The styles shown in the sidebar cannot be used as a guide.


From File

Localitzeu el fitxer que conté els estils que voleu carregar i, a continuació, feu clic a Obre.

tip

To save styles from a document as a template, use From File to load the styles to an empty document, then choose File - Templates - Save as Template.


Ens cal la vostra ajuda!