Aplica i edita els canvis

Formata automàticament el fitxer d'acord amb les opcions que heu establert a Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica. Un diàleg us sol·licita que accepteu o rebutgeu els canvis.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Aplica i edita els canvis.


Accepta-ho tot

Aplica tots els canvis de formatació.

Rebutja'ls tots

Rebutja tots els canvis de formatació.

Edita els canvis

Obre un diàleg on podeu acceptar o rebutjar els canvis de la correcció automàtica. També podeu veure els canvis que ha fet un autor en concret o els que s'han aplicat en una data concreta.

Ens cal la vostra ajuda!