Aplica

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Aplica.


Correcció automàtica per a pics i numeració

Per a crear una llista amb pics, escriviu un guionet (-), un asterisc (*) o un signe més (+) seguit d'un espai o d'un tabulador, al començament d'un paràgraf.

Per a crear una llista numerada, escriviu un nombre seguit d'un punt (.), d'un espai o d'un tabulador al començament del paràgraf.

note

Automatic numbering is only applied to paragraphs formatted with the “Default Paragraph Style”, “Body Text”, or “Body Text, Indented” paragraph styles.


Ens cal la vostra ajuda!