Correcció automàtica

Formata automàticament el fitxer d'acord amb les opcions que heu establert a Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Correcció automàtica.


While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Aplica

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Aplica i edita els canvis

Formata automàticament el fitxer d'acord amb les opcions que heu establert a Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica. Un diàleg us sol·licita que accepteu o rebutgeu els canvis.

Opcions de correcció automàtica

Obre el diàleg Correcció automàtica.

Per a obrir el diàleg Formatació automàtica per a taules, feu clic en una cel·la de la taula i, a continuació, trieu Format ▸ Estils de formatació automàtica.

Ens cal la vostra ajuda!