Manage Styles

Utilitzeu la finestra Estils per a aplicar, crear, editar, afegir i suprimir estils de formatació. Feu doble clic en una entrada per a aplicar-hi l'estil.

Per a accedir a aquesta ordre...


To dock the Styles window, drag its title bar to the left or to the right side of the workspace. To undock the window, double-click a free space on its toolbar.

By default, the Styles deck displays a preview of the available styles. The previews can be disabled by unchecking the Show Previews box below the list of styles.

Categoria d'estil

Icon Paragraph Styles

Estils de paràgraf

Displays formatting styles for paragraphs. Use paragraph styles to apply the same formatting, such as font, numbering, and layout to the paragraphs in your document.

Icon Character Styles

Estils de caràcter

Mostra estils de formatació per a caràcters. Utilitzeu estils de caràcter per aplicar els estils de tipus de lletra al text seleccionat en el paràgraf.

Icon Frame Styles

Estils de marc

Mostra els estils de formatació per a marcs. Utilitzeu els estils de marc per a definir la disposició i la posició del marc.

Icona d'estils de pàgina

Estils de pàgina

Mostra els estils de formatació per a les pàgines. Utilitzeu estils de pàgina per a determinar les disposicions de pàgina, inclosa la presència de capçaleres i peus de pàgina.

Icona d'estils de llista

Estils de llista

Mostra els estils de formatació per a llistes numerades i amb pics. Utilitzeu els estils de llista per formatar els caràcters de número i de pic i per especificar un sagnat.

Icon Table Styles

Table Styles

Mostra els estils de formatació per a taules. Useu estils de taula per a aplicar vores, fons, fonts, alineació i formats numèrics a les taules.

Icon Fill Format Mode

Fill Format Mode

Aplica l'estil seleccionat a l'objecte o al text que seleccioneu en el document. Feu clic en aquesta icona i, a continuació, arrossegueu-la a una selecció en el document per a aplicar-hi l'estil. Per a sortir d'aquest mode, torneu a fer clic a la icona, o premeu Esc.

Icona Estil nou a partir de la selecció

Style actions menu

Obre un submenú amb més ordres.

New Style from Selection

Crea un estil nou basat en la formatació del paràgraf, de la pàgina o de la selecció actual.

Actualitza l'estil seleccionat

Els atributs del text a la posició del cursor formatats manualment al document s'afegiran a l'estil que s'ha seleccionat a la finestra Estils.

Load Styles from Template

Opens the Load Styles from Template dialog to import styles from another document.

Com aplicar un estil de caràcter a un text seleccionat

  1. Seleccioneu el text.

  2. Double-click the desired character style in the Styles window.

Com aplicar un estil de paràgraf

  1. Col·loqueu el cursor al paràgraf, o bé, seleccioneu diversos paràgrafs.

  2. Double-click the desired paragraph style in the Styles window.

tip

You can assign shortcut keys to Styles from the Tools - Customize - Keyboard tab. Some shortcuts are predefined. (zero) applies the Body Text paragraph style. Heading 1 through Heading 5 paragraph styles can be applied by using the key and the heading number. For example applies the Heading 2 paragraph style.


tip

La barra d'eines Formatació (estils) conté icones per a aplicar i modificar els estils.


Ens cal la vostra ajuda!