Insereix columnes/files

Insereix una fila o una columna a la taula. Aquesta ordre només està disponible quan el cursor és a la taula.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Taula ▸ Insereix ▸ Columnes.

Trieu Taula ▸ Insereix ▸ Files.

Des del menú contextual:

Choose Insert - Rows.

Choose Insert - Columns.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Insert Rows.

On the Table menu of the Table tab, choose Insert Columns.


Insereix

Nombre

Introduïu el nombre de columnes o files que voleu.

Posició

Especifica el lloc on s'han d'inserir les columnes o les files.

Abans

Afegeix columnes noves a l'esquerra de la columna actual, o afegeix files noves sobre la fila actual.

Després

Afegeix columnes noves a la dreta de la columna actual, o afegeix files noves sota la fila actual.

Ens cal la vostra ajuda!