Amplada de la columna

Canvia l'amplada de les columnes seleccionades.

Per a accedir a aquesta ordre...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Columna ▸ Amplada.


Amplada

Columnes

Introduïu el número de columna de la qual voleu canviar la mida.

Amplada

Introduïu l'amplada que voleu per a les columnes seleccionades.

Ens cal la vostra ajuda!