Columna

Configureu l'amplada de les columnes, o seleccioneu, inseriu i suprimiu columnes.

Per a accedir a aquesta ordre...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Columna.


Amplada...

Canvia l'amplada de les columnes seleccionades.

Amplada òptima

Ajusta automàticament l'amplada de la columna perquè coincideixi amb els continguts de les cel·les. Canviar l'amplada d'una columna no afecta l'amplada d'altres columnes de la taula. L'amplada de la taula no pot excedir l'amplada de la pàgina.

Distribute Columns Equally

Ajusta l'amplada de les columnes seleccionades perquè coincideixi amb l'amplada de la columna més ampla de la selecció. L'amplada total de la taula no pot superar l'amplada de la pàgina.

Selecciona

Selecciona la columna que conté el cursor. Aquesta opció només està disponible si el cursor es troba dins d'una taula.

Insereix...

Insereix una fila o una columna a la taula. Aquesta ordre només està disponible quan el cursor és a la taula.

Suprimeix

Suprimeix les columnes seleccionades de la taula.

Ens cal la vostra ajuda!