Fila

Configureu l'alçada de les files, o seleccioneu, inseriu i suprimiu les files.

Per a accedir a aquesta ordre...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Fila.


Alçada

Canvia l'alçada de les files seleccionades.

Alçada òptima

Ajusta automàticament les alçades de les files perquè coincideixin amb els continguts de les cel·les. Aquest és el paràmetre per defecte per a les taules noves.

Distribute Rows Evenly

Ajusta l'alçada de les files seleccionades perquè coincideixi amb l'alçada de la fila més alta de la selecció.

Selecciona

Selecciona la fila que conté el cursor.

Insereix...

Insereix una fila o una columna a la taula. Aquesta ordre només està disponible quan el cursor és a la taula.

Suprimeix

Suprimeix les files seleccionades de la taula.

Ens cal la vostra ajuda!