Protegeix

Evita que es modifiqui el contingut de les cel·les seleccionades.

Per a accedir a aquesta ordre...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Cel·la ▸ Protegeix.


Icona de nota

Quan el cursor es troba en una cel·la només de lectura, es mostra una nota a la Barra d'estat.


Per eliminar la protecció de cel·les, seleccioneu les cel·les, feu clic amb el botó dret i després trieu Cel·la - Desprotegeix.

Ens cal la vostra ajuda!