Text Flow

Defineix les opcions de flux de text d'abans i de després de la taula.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Taula ▸ Propietats ▸ Flux del text.


Flux de text

Salt

Activeu aquesta casella de selecció i, a continuació, seleccioneu el tipus de salt que voleu associar amb la taula.

Pàgina

Insereix un salt de pàgina davant o darrere de la taula.

Columna

Insereix un salt de columna davant o darrere de la taula en una pàgina de múltiples columnes.

Abans

Insereix un salt de pàgina o de columna davant de la taula.

Després

Insereix un salt de pàgina o de columna després de la taula.

Amb estil de pàgina

Aplica l'estil de pàgina que heu especificat per a la primera pàgina posterior al salt de pàgina.

Estil de pàgina

Seleccioneu l'estil de pàgina que voleu aplicar a la primera pàgina posterior al salt.

Número de pàgina

Introduïu el número de pàgina correspondent a la primera pàgina després del salt. Si voleu continuar amb la numeració de pàgines actual, deixeu la casella desactivada.

Permet que la pàgina es parteixi en les pàgines i les columnes

Permet un salt de pàgina o de columna entre les files d'una taula.

Permet que les files se separin en pàgines i en columnes

Permet un salt de pàgina o de columna dins d'una fila de la taula. Aquesta opció no s'aplica a la primera fila d'una taula si l'opció Repeteix l'encapçalament està seleccionada.

Mantén els paràgrafs junts

Manté junts la taula i el paràgraf següent quan inseriu el salt.

Repeteix l'encapçalament

Repeteix l'encapçalament de la taula en una pàgina nova quan la taula ocupa més d'una pàgina.

Les primeres ... files

Introduïu el número de files que voleu incloure a l'encapçalament.

Orientació del text

Seleccioneu l'orientació del text a les cel·les. Podeu utilitzar les següents opcions de formatació per especificar l'orientació del text a les cel·les de la taula

Alineació vertical

Especifiqueu l'alineació vertical del text per a les cel·les de la taula.

Ens cal la vostra ajuda!