Objecte

Obre un diàleg on podeu modificar les propietats de l'objecte seleccionat, per exemple, la mida i el nom.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats.

Icona

Propietats de l'objecte


Tipus

Especifica la mida i la posició de l'objecte o del marc seleccionat en una pàgina.

Opcions

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Ajusta

Especifiqueu com voleu ajustar el text al voltant d'un objecte. També podeu especificar l'espai entre el text i l'objecte.

Enllaç

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Area

Definiu el color o el gràfic de fons.

Macro

Especifica la macro que s'ha d'executar quan feu clic en una imatge, un marc o un objecte OLE.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ens cal la vostra ajuda!