Opcions

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Imatge ▸ Propietats ▸ Opcions.

Trieu la pestanya Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats ▸ Opcions.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - New/Edit Style - Options tab.

Trieu la pestanya Insereix ▸ Marc ▸ Marc ▸ Opcions.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.


Accessibilitat

Nom

Introduïu un nom per a l'element seleccionat.

tip

Assigneu un nom amb sentit a l'objecte, al gràfic o al marc, perquè el pugueu localitzar ràpidament en els documents llargs.


Text

Enter a short description of the essential details of the selected object for a person who cannot see the object. This text is available for use by assistive technologies.

Alt Text

Enter a longer description of the object, especially if the object is too complex or contains too much detail to be described adequately with the short Text. Use Alt Text to add additional information to the short description found in Text. This text is available for use by assistive technologies.

note

For images, Text and Alt Text are exported with an appropriate tag in HTML and PDF format (remember to enable the Universal Accessibility (PDF/UA) option in PDF export).


Decoratiu

Marca l'element com a purament decoratiu, que no forma part del contingut del document i que, per tant, les tecnologies d'assistència el poden ignorar.

Seqüències (només els marcs)

Enllaç anterior

Displays the frame that comes before the selected frame in a linked sequence. To add or change the previous link, select a name from the list. If you are linking frames, the selected frame and the target frame must be empty.

Enllaç posterior

Displays the frame that comes after the selected frame in a linked sequence. To add or change the next link, select a name from the list. If you are a linking frames, the target frame must be empty.

Protegeix

Especifica les opcions de protecció per a l'element seleccionat.

Contingut

Evita els canvis en els continguts de l'element seleccionat.

Encara podeu copiar els continguts de l'element seleccionat.

Posició

Bloca la posició de l'element seleccionat en el document actual.

Mida

Bloca la mida de l'element seleccionat.

Alineació del contingut (només els marcs)

Alineació vertical

Especifica l'alineació vertical del contingut del marc. Principalment significa contingut de text però també afecta taules i altres objectes ancorats a l'àrea de text (ancorats com a caràcter a caràcter o paràgraf) per exemple marcs gràfics o dibuixos.

Propietats

Especifica les opcions de text i d'impressió per a l'element seleccionat.

Editable en el document només de lectura (només marcs)

Us permet editar els continguts d'un marc en un document que és només de lectura (protegit contra l'escriptura).

Imprimeix

Inclou l'element seleccionat quan imprimiu el document.

Direcció del text (només els marcs)

Especifica la direcció preferida del flux del text en un marc. Per a utilitzar els paràmetres de flux de text per defecte, seleccioneu Utilitza els paràmetres d'objecte superordinat a la llista.

Ens cal la vostra ajuda!