Macro

Especifica la macro que s'ha d'executar quan feu clic en una imatge, un marc o un objecte OLE.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix/Format ▸ Imatge ▸ Propietats ▸ Macro.

Trieu la pestanya Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats ▸ Macro..

Trieu Edita ▸ Text automàtic ▸ Text automàtic (botó) ▸ Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Trieu el botó Esdeveniments de la pestanya Format ▸ Caràcter ▸ Enllaç.


Esdeveniment

Enumera els esdeveniments que poden activar una macro. Només es mostren els esdeveniments que són rellevants per a l'objecte seleccionat.

A la taula següent es llisten els tipus d'objecte i els esdeveniments que poden activar una macro:

Esdeveniment

Activador d'esdeveniments

Objecte OLE

Imatge

Marc

Text automàtic

Àrea del mapa d'imatge

Enllaç

Feu clic a l'objecte

l'objecte està seleccionat

Ratolí sobre l'objecte

la busca del ratolí es mou sobre l'objecte

Activa l'enllaç

l'enllaç assignat a l'objecte està premut

El ratolí deixa l'objecte

La busca del ratolí es mou fora de l'objecte

La imatge s'ha carregat correctament

la imatge s'ha carregat correctament

La càrrega de la imatge ha finalitzat

la càrrega de la imatge la finalitza l'usuari (per exemple, quan fa baixades)

No s'ha pogut carregar la imatge

La imatge no s'ha carregat correctament

Entrada de caràcters alfanumèrics

s'ha introduït el text

Entrada de caràcters no alfanumèrics

S'introdueixen caràcters no imprimibles, com ara tabuladors i salts de línia.

Canvia la mida del marc

el marc s'ha redimensionat

Mou el marc

s'ha mogut el marc

Abans d'inserir un text automàtic

abans que s'insereixi el text automàtic

Després d'inserir un text automàtic

després d'inserir el text automàtic


Icona de nota

Per als esdeveniments que estan enllaçats a controls als formularis, vegeu Propietats de control o Propietats del formulari.


Acció assignada

Especifiqueu la macro que s'executarà quan es produeixi l'esdeveniment seleccionat.

Els marcs us permeten enllaçar alguns esdeveniments a una funció que decidirà si l'esdeveniment és gestionat pel LibreOffice Writer o per la funció. Consulteu l'ajuda del LibreOffice Basic per a obtenir més informació.

Macro de

Mostra un llistat del programa LibreOffice i de qualsevol document del LibreOffice obert. En aquest llistat, seleccioneu d'on voleu prendre la macro.

Macros existents

Mostra les macros disponibles. Seleccioneu la macro que voleu assignar a l'esdeveniment seleccionat i, a continuació, feu clic a Assigna.

Assigna

Assigna la macro seleccionada a l'esdeveniment seleccionat.

Suprimeix

Removes the macro assignment from the selected entry.

Ens cal la vostra ajuda!