Posició i mida

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu New/Edit Style - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.

Des del menú contextual:

Choose Properties - Position and Size tab.

Des de la interfície en pestanyes:

On the Image menu of the Image tab, choose Properties - Position and Size tab.

On the Object menu of the Object tab, choose Properties - Position and Size tab.

Amb el teclat:

F4, then Position and Size tab.

Des de la barra d'estat:

Click on the Selected Object Size area, Position and Size tab.


Mida

Amplada

Introduïu l'amplada que voleu per a l'objecte seleccionat.

Relatiu

Calcula l'amplada de l'objecte seleccionat com a percentatge de l'amplada de l'àrea de text de la pàgina.

Relació a l'amplada relativa

Decideix el significat d'«amplada al 100%»: l'area del text (sense els marges) o la pàgina completa (amb els marges inclosos).

Alçada

Introduïu l'alçada que voleu per a l'objecte seleccionat.

Relatiu

Calcula l'alçada de l'objecte seleccionat com a percentatge de l'alçada de l'àrea de text de la pàgina.

Relació a l'alçada relativa

Decideix el significat d'«alçada al 100%»: l'area del text (sense els marges) o la pàgina completa (amb els marges inclosos).

Conserva la relació

Mantén la ràtio de l'alçada i de l'amplada quan en canvieu la configuració.

Mida original

Reinicialitza els paràmetres de mida de l'objecte seleccionat als valors originals.

note

Aquesta opció no està disponible per als marcs.


Automàtic

Ajusta automàticament l'amplada i l'alçada d'un marc perquè coincideixi amb el contingut del marc. Si ho voleu, podeu especificar l'amplada o l'alçada mínima per al marc.

note

L'opció Automàtic només està disponible quan seleccioneu un marc.


Àncora

Especifiqueu les opcions d'ancoratge per a l'objecte o el marc seleccionats. Les opcions d'ancoratge no estan disponibles quan obriu el diàleg des de la finestra Estils.

A la pàgina

Ancora la selecció a la pàgina actual.

Al paràgraf

Ancora la selecció al paràgraf actual.

Al caràcter

Anchors the selection to a character. This is the default for images.

Com a caràcter

Ancora la selecció com a caràcter. L'alçada de la línia actual es modifica perquè coincideixi amb l'alçada de la selecció.

Posició

Especifiqueu la ubicació de l'objecte seleccionat en la pàgina actual.

Horitzontal

Select the horizontal alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is not available if anchor as character is selected.

per

Introduïu la quantitat d'espai que voleu deixar entre l'extrem esquerre de l'objecte seleccionat i el punt de referència que seleccioneu al quadre A. Aquesta opció només està disponible si seleccioneu «Des de l'esquerra» al quadre Horitzontal.

a

Select the region or reference line for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Rèplica en pàgines parelles

Inverteix els paràmetres d'alineació horitzontal actual a les pàgines parelles.

tip

També podeu utilitzar les opcions d'inversió dels Imatge per ajustar la disposició dels objectes a les pàgines senars i parelles.


Vertical

Select the vertical alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


per

Enter the amount of space to leave from the top edge of the object to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is active only when the following combinations of Vertical and Anchor are selected. For these combinations, you can specify the amount of space to leave from:

Vertical

with Anchor

From top

Top edge of selected region.
Positive values move the object down, negative values up.

To page, To paragraph, To character or To frame

From bottom

Selected reference line.
Positive values move the object up, negative values down.

To character or As character


a

Select the region or reference line for the vertical alignment. The object can be positioned in relation to the following regions or reference lines:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

note

Si ancoreu un objecte a un marc amb una alçada fixa, només estaran disponibles les opcions d'alineació "Inferior" i "Centre".


Keep inside text boundaries

Conserva l'objecte seleccionat entre els límits de la disposició del text al qual està ancorat l'objecte. Per a situar l'objecte seleccionat en qualsevol lloc del document, no seleccioneu aquesta opció.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Allow frame to split across pages

Allows the frame to continue on a next page when the content of the frame doesn't fit the current page anymore. Content around the frame will be wrapped on the last page.

By default, the Allow frame to split across pages option is disabled when you create a Text Frame in Writer. However, this option is selected when you open a document in Microsoft Word formats, containing floating tables.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

El rectangle verd representa l'objecte seleccionat i el rectangle vermell el punt de referència de l'alineació. Si ancoreu l'objecte com a caràcter, el rectangle de referència canvia a una línia vermella.

Ens cal la vostra ajuda!