Imatge

Formata la mida, la posició i altres propietats de la imatge seleccionada.

També podeu canviar algunes de les propietats de la imatge seleccionada amb les tecles de drecera.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Image - Properties - Area tab.

A la barra Imatge (quan les imatges estiguin seleccionades), feu clic a

Icon Graphics Properties

Propietats dels gràfics


El diàleg Imatge conté les pestanyes següents:

Tipus

Especifica la mida i la posició de l'objecte o del marc seleccionat en una pàgina.

Opcions

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Ajusta

Especifiqueu com voleu ajustar el text al voltant d'un objecte. També podeu especificar l'espai entre el text i l'objecte.

Enllaç

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Imatge

Especifiqueu les opcions d'inverteix i enllaç de la imatge seleccionada.

Escapça

Retalla o escala el gràfic seleccionat. També podeu restaurar el gràfic a la seva mida original.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Macro

Especifica la macro que s'ha d'executar quan feu clic en una imatge, un marc o un objecte OLE.

Restableix

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!