Estil de pàgina

Especifiqueu els estils de formatació i la disposició de l'estil de pàgina actual, inclosos els marges, les capçaleres i peus i el fons de les pàgines.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Estil de pàgina.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.


Organitzador

Definiu les opcions de l'estil seleccionat.

Pàgina

Permet definir disposicions de pàgina per a documents d'una o diverses pàgines, així com la numeració i els formats de paper.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparència

Definiu les opcions de transparència per a l'emplenament que apliqueu a l'objecte seleccionat.

Capçalera

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Peu de pàgina

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i la disposició de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Nota al peu

Especifica les opcions de disposició per a les notes al peu, inclosa la línia que separa la nota al peu del cos principal del document.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Graella de text

Afegeix una graella de text a l'estil de pàgina actual. Aquesta opció només està disponible si s'ha habilitat la compatibilitat amb les llengües asiàtiques a Configuració de la llengua - Llengües del quadre de diàleg Opcions.

Restableix

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!