Estil de pàgina

Especifiqueu els estils de formatació i la disposició de l'estil de pàgina actual, inclosos els marges, les capçaleres i peus i el fons de les pàgines.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Estil de pàgina.

Trieu Visualitza ▸ Estils, obriu el menú contextual Nou o modifica (per a estils de pàgina).


Organitzador

Definiu les opcions de l'estil seleccionat.

Pàgina

Permet definir disposicions de pàgina per a documents d'una o diverses pàgines, així com la numeració i els formats de paper.

Area

Definiu el color o el gràfic de fons.

Transparència

Definiu les opcions de transparència per a l'emplenament que apliqueu a l'objecte seleccionat.

Capçalera

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Peu de pàgina

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i la disposició de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Nota al peu

Especifica les opcions de disposició per a les notes al peu, inclosa la línia que separa la nota al peu del cos principal del document.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Graella de text

Afegeix una graella de text a l'estil de pàgina actual. Aquesta opció només està disponible si s'ha habilitat la compatibilitat amb les llengües asiàtiques a Configuració de la llengua - Llengües del quadre de diàleg Opcions.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ens cal la vostra ajuda!