Estil de pàgina

Especifiqueu els estils de formatació i la disposició de l'estil de pàgina actual, inclosos els marges, les capçaleres i peus i el fons de les pàgines.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Format ▸ Estil de pàgina.

Des del menú contextual:

Trieu Estil de la pàgina.

Des de la interfície en pestanyes:

On the Layout tab, choose Page Margins or Page Size or Page Columns and click on More Options.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Page Style.

Des de les barres d'eines:

Icon Page Style

Estil de la pàgina

Amb el teclat:

+ Shift + P

Des de la barra d'estat:

Click on the Page Style area.

Des de la barra lateral:

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Edit Style.


Organitzador

Definiu les opcions de l'estil seleccionat.

Permet definir disposicions de pàgina per a documents d'una o diverses pàgines, així com la numeració i els formats de paper.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparència

Definiu les opcions de transparència per a l'emplenament que apliqueu a l'objecte seleccionat.

Capçalera

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Peu de pàgina

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i la disposició de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Nota al peu

Especifica les opcions de disposició per a les notes al peu, inclosa la línia que separa la nota al peu del cos principal del document.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'activar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a ▸ Llengües i configuracions locals ▸ General.

Graella de text

Adds a text grid to the current page style. This option is only available if Asian language support is enabled under Languages and Locales - General in the Options dialog box.

Reinicialitza

Restableix els valors modificats de la pestanya actual als valors quan es va obrir el diàleg. Si s'utilitza Aplica abans de tancar el diàleg, els valors es restableixen després de l'últim ús d'Aplica.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

D'acord

Desa tots els canvis i tanca el diàleg.

Cancel·la

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Ens cal la vostra ajuda!