Flux de text

Especifiqueu les opcions de partició de mots i paginació.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Paràgraf ▸ Flux del text.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Text Flow tab.

Trieu la pestanya Edita ▸ Cerca i reemplaça ▸ Format ▸ Flux del text.


Partició de mots

Especifiqueu les opcions de partició de mots per als documents de text.

Automàticament

Insereix automàticament els guionets allà on són necessaris en un paràgraf.

No parteixis els mots en MAJÚSCULES

Avoids hyphenating words written entirely in capital letters, such as initialisms.

No parteixis l'últim mot

Avoids hyphenating the last word of paragraphs. This feature can help prevent these words from being split up across pages, affecting readability.

Caràcters al final de la línia

Introduïu el nombre mínim de caràcters que s'ha de deixar al final de la línia davant del guionet.

Caràcters al començament de la línia

Introduïu el nombre mínim de caràcters que han d'aparèixer al començament de la línia després del guionet.

Línies partides consecutives màximes

Introduïu el nombre màxim de línies consecutives sobre les quals es pot aplicar la partició de mots.

Minimum word length in characters

Enter the minimum word length in characters that can be hyphenated.

Zona de partició de mots

Per a reduir la partició de mots, introduïu la grandària de la zona de partició. En lloc d'aplicar la partició possible, la línia es partirà entre les paraules, si l'espai horitzontal restant no sobrepassa la zona de partició. La zona de partició produeix majors espais entre paraules en textos justificats o majors distàncies des dels marges del paràgraf en textos no justificats.

Salts

Especifiqueu les opcions de Salt de pàgina o de columna.

Insereix

Activeu aquesta casella de selecció i, a continuació, seleccioneu el tipus de salt que voleu utilitzar.

Tipus

Seleccioneu el tipus de salt que voleu inserir.

Posició

Seleccioneu el lloc on voleu inserir el salt.

Amb estil de pàgina

Activeu aquesta casella de selecció i, a continuació, seleccioneu l'estil de pàgina que voleu utilitzar per a la primera pàgina després del salt.

Estil de pàgina

Seleccioneu l'estil de formatació que s'aplicarà per a la primera pàgina després del salt.

Número de pàgina

Introduïu el número de la pàgina que hi ha immediatament després del salt. Si voleu que continuï la numeració de pàgines actual, deixeu desactivada la casella.

Opcions

Especifiqueu les opcions de flux de text per als paràgrafs que apareixen abans i després del salt de pàgina.

No parteixis el paràgraf

Desplaça tot el paràgraf a la pàgina o a la columna següent després d'inserir un salt.

Mantén els paràgrafs junts

Manté el paràgraf actual i el paràgraf següent junts quan s'insereix un salt o un salt de columna.

Control de línies òrfenes

Especifica el nombre mínim de línies d'un paràgraf abans d'un salt de pàgina. Activeu aquesta casella de selecció i, a continuació, introduïu un nombre en el quadre Línies. Si el nombre de línies del final de la pàgina és inferior a la quantitat que s'ha especificat en el quadre Línies, el paràgraf es desplaçarà a la pàgina següent.

Control de línies vídues

Especifica el nombre mínim de línies d'un paràgraf de la primera pàgina posterior al salt. Activeu aquesta casella de selecció i, a continuació, introduïu un nombre en el quadre Línies. Si el nombre de línies del començament de la pàgina és inferior a la quantitat que s'ha especificat en el quadre Línies, s'ajustarà la posició del salt.

Reinicialitza

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Aplica

Aplica els valors modificats o seleccionats sense tancar el diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!