Field

El submenú enumera els tipus de camp més comuns que es poden inserir en un document a la posició actual del cursor. Per a veure tots els camps disponibles, trieu Més camps.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Insereix ▸ Camp

Des del menú contextual:

Open context menu - choose Edit Field (inserted fields)

Des de la interfície en pestanyes:

Trieu Insereix ▸ Camps.

Trieu Referència ▸ Camp.

On the References menu of the References tab, choose Field.

Des de les barres d'eines:

Icona Insereix un camp

Insereix un camp

Amb el teclat:

+ F2


Número de pàgina

Insereix el número de pàgina actual com a camp a la posició del cursor. Per defecte, s'hi utilitza l'estil de caràcter Número de pàgina.

Recompte de pàgines

Insereix com a camp el nombre total de pàgines del document.

Data

Insereix la data actual com a camp. S'utilitza el format de data per defecte, i la data no s'actualitza automàticament.

Hora

Insereix l'hora actual com a camp. L'hora s'agafa directament de la configuració del sistema del vostre sistema operatiu. S'aplica un format d'hora fix, que no es pot actualitzar utilitzant la tecla de funció F9.

Títol

Insereix com a camp el títol indicat a les propietats del document. Aquest camp mostra les dades introduïdes al camp Títol, a Fitxer ▸ Propietats ▸ Descripció.

Primer autor (camp)

Insereix com a camp el nom de la persona que va crear el document. El camp correspon a l'entrada feta a LibreOffice ▸ Dades de l'usuari.

Assumpte

Insereix l'assumpte indicat a les propietats del document com a camp. Aquest camp mostra les dades que s'han introduït en el camp Assumpte, a Fitxer ▸ Propietats ▸ Descripció.

Més camps

Insereix un camp a la posició actual del cursor. El diàleg llista tots els camps disponibles.

Ens cal la vostra ajuda!