Insereix una taula

Insereix una taula en el document. També podeu fer clic a la fletxa, arrossegar per a seleccionar el nombre de files i de columnes que voleu incloure a la taula i, a continuació, fer clic a l'última cel·la.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Taula ▸ Insereix una taula

+F12

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icon

Taula


El LibreOffice pot formatar els nombres que introduïu en una cel·la d'una taula, per exemple, dates i hores. Per a activar aquesta característica, trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ Taula i feu clic a la casella de selecció Reconeixement de nombres a l'àrea Entrada en taules.

Mostrar el resultat del càlcul d'una taula en una altra taula

Nom

Introduïu un nom per a la taula.

Columnes

Introduïu el nombre de columnes que voleu a la taula.

Files

Introduïu el nombre de files que voleu a la taula.

Opcions

Configura les opcions per a la taula.

Encapçalament

Inclou una fila capçalera a la taula.

Repeteix les files d'encapçalament a les pàgines noves

Repeteix l'encapçalament de la taula a la part superior de les pàgines següents si la taula ocupa més d'una pàgina.

Files d'encapçalament

Select the number of rows that you want to use for the heading. The spinbox accepts values up to one less than the number of rows being inserted.

No divideixis la taula entre pàgines

Evita que la taula ocupi més d'una pàgina.

Llista d'estils de taula

Seleccioneu un estil predefinit per a la taula nova.

Icona a la barra Inserció

A la barra Insereix, feu clic a la icona Taula per obrir el diàleg Insereix una taula, que us permet inserir una taula en el document actual. També podeu fer clic a la fletxa, arrossegar per seleccionar el nombre de files i columnes que voleu incloure en la taula i, a continuació, fer clic a l'última cel·la.

Icon

Taula

Ens cal la vostra ajuda!