Edita el fitxer de concordança

Creeu o editeu una llista de paraules per incloure-la en un índex alfabètic. En un fitxer de concordança es llisten paraules que s'han de referir en un índex alfabètic, juntament amb els números de pàgina on apareixen en el document.

Podeu utilitzar el botó Cerca-ho tot al diàleg Cerca i reemplaça per realçar tots els llocs on apareix una paraula. A continuació, obriu el diàleg Insereix entrada d'índex per afegir la paraula i col·locar-la a l'índex alfabètic. Malgrat tot, si necessiteu el mateix grup d'índexs alfabètics a diversos documents, el fitxer de concordança permet introduir cada paraula una vegada i després utilitzar la llista moltes vegades.

note

The default filter for creating or opening concordance files is *.sdi. However, the file format of the concordance file is plain text.


Per accedir al diàleg Edita el fitxer de concordança:

  1. Trieu Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus.

  2. En el quadre Tipus, seleccioneu «Índex alfabètic».

  3. A l'àrea Opcions, activeu la casella de selecció Fitxer de concordança.

  4. Feu clic al botó Fitxer i, a continuació, trieu Nou o Edita.

Un fitxer de concordança conté els camps següents:

Term

Significat

Terme de cerca

«Terme de cerca» fa referència a l'entrada de l'índex que voleu marcar en el document.

Alternative entry

«Entrada alternativa» fa referència a l'entrada d'índex que voleu que aparegui en l'índex.

Claus 1a i 2a

Les claus 1a i 2a són entrades d'índex pare. «Terme de cerca» o «Entrada alternativa» apareixen com a subentrades sota les claus 1a i 2a.

Comment

Add a comment line above the entry. Commented lines start with #.

Distingeix entre majúscules i minúscules

«Distingeix entre majúscules i minúscules» significa que les lletres majúscules i les minúscules es tenen en compte.

Word only

«Només la paraula» cerca el terme com a única paraula.


note

Per a activar les opcions «Distingeix entre majúscules i minúscules» o «Només la paraula», feu clic en la cel·la corresponent i, a continuació, activeu la casella de selecció.


Per a crear un fitxer de concordança sense el diàleg Edita el fitxer de concordança:

Utilitzeu les directrius de format següents quan creeu un fitxer de concordança:

Search term;Alternative entry;1st key;2nd key;Match case;Word only

Les entrades «Distingeix entre majúscules i minúscules» i «Només la paraula» s'interpreten com a «No» o FALS si estan buides o són zero (0). La resta de continguts s'interpreten com a «Sí» o CERT.

Exemple

Per exemple, per incloure la paraula "Boston" en l'índex alfabètic sota l'entrada "Ciutats", introduïu la línia següent en el fitxer de concordança.

Boston;Boston;Ciutats;;0;0

També troba "Boston" si està escrit en minúscules.

Per incloure el districte "Beacon Hill" de Boston en l'entrada de "Ciutats", introduïu la línia següent:

Beacon Hill;Boston;Ciutats;

Ens cal la vostra ajuda!