Entrades (índex de taules)

Especifiqueu el format per a les entrades d'un índex de taules.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taules de contingut, índex o bibliografia ▸ Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat)


Nivell

Seleccioneu el nivell que voleu definir.

Un índex de taules només té un nivell d'índex.

Estructura i formatació

La línia Estructura mostra el codi de la taula de continguts pel nivell d'encapçalament seleccionat. Per canviar l'aparença d'un nivell d'encapçalament podeu introduir codis o text als quadres buits d'aquesta línia. També podeu fer clic en un quadre buit o en un codi i, a continuació, fer clic a un botó de codi.

Text de l'entrada (E)

Insereix el text de l'entrada seleccionada.

Tabulador (T)

Insereix un tabulador. Per afegir punts líders al tabulador, seleccioneu un caràcter en el quadre Caràcter de farciment. Per canviar la posició del tabulador, introduïu un valor en el quadre Posició del tabulador, o activeu la casella de selecció Alinea a la dreta.

Número de pàgina (#)

Insereix el número de pàgina de l'entrada.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Enllaços (LS i LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Tots

Aplica els paràmetres actuals a tots els nivells sense tancar el diàleg.

Estil de caràcter

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Edita

Obre un diàleg on podeu editar l'estil del caràcter seleccionat.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Caràcter de farciment

Seleccioneu la capçalera de tabulació que voleu utilitzar.

Posició del tabulador

Introduïu la distància que cal deixar entre el marge esquerre de la pàgina i el tabulador.

Alinea a la dreta

Alinea el tabulador al marge dret de la pàgina.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Mostra fins al nivell

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Posició del tabulador relativa al sagnat de l'estil de paràgraf

Posiciona el tabulador en relació amb el valor "sagnar des de l'esquerra" definit a l'estil de paràgraf seleccionat a la pestanya Estils. Si no, el tabulador es posicionarà en relació amb el marge de text de l'esquerra.

Ens cal la vostra ajuda!