Índex

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Definit per l'usuari com a tipus d'índex.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan el tipus seleccionat és el definit per l'usuari)


Els índexs definits per l'usuari estan disponibles en el quadre Tipus quan inseriu una entrada d'índex en el document.

Tipus i títol

Especifiqueu el tipus i el títol de l'índex.

Tipus

Seleccioneu el tipus d'índex que voleu inserir. Les opcions disponibles en aquesta pestanya depenen del tipus d'índex que hàgiu seleccionat. Si el cursor es troba en un índex quan trieu Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules, podeu editar aquell índex.

Títol

Introduïu un títol per a l'índex seleccionat.

Protegit contra canvis manuals

Evita que es canviïn els continguts de l'índex. Els canvis manuals que feu a un índex es perdran quan s'actualitzi. Si voleu que el cursor es desplaci a través d'una àrea protegida, trieu - LibreOffice Writer - Ajudes a la formatació i, a continuació, activeu la casella de selecció Cursor en àrees protegides - Habilita.

Crea l'índex per a

Seleccioneu si voleu crear l'índex per al document o per al capítol actual.

Crea a partir de

Estils

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Assigna els estils

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

Marques d'índex

Inclou les entrades d'índex que heu inserit a l'índex a través d'Insereix - Índexs i taules - Entrades.

Taules

Inclou taules en l'índex.

Gràfics

Inclou gràfics en l'índex.

Frames

Includes frames in the index.

Objectes OLE

Inclou objectes OLE en l'índex.

Utilitzeu el nivell del capítol font

Sagna les entrades d'índex corresponents a taules, gràfics, marcs i objectes OLE en funció de llurs llocs en la jerarquia d'encapçalaments de capítols.

Definició d'una entrada d'índex

Ens cal la vostra ajuda!